Wyszukiwanie zaawansowane

WITAMY!

Stowarzyszenie Lider A4 to Lokalna Grupa Działania (LGD) czyli partnerstwo trzech sektorów: pozarządowego, samorządowego  oraz gospodarczego. Obejmuje obszar 5 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Żórawina oraz Domaniów. 

Stowarzyszenie wspierane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podejścia LEADER, zgodnie z którym właściwa metoda wprowadzania zmian oraz rozwoju obszarów wiejskich oparta jest o działania inicjowane oddolnie, akceptowalne przez społeczność lokalną i bazujące na lokalnych zasobach. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Treść materiałów informacyjnych opracowana przez Stowarzyszenie Lider A4. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.