Wyszukiwanie zaawansowane

Festiwal 4 Żywiołów – czekamy na wystawców!

Szanowni Państwo, Festiwal 4 Żywiołów nie może funkcjonować bez Was – mieszkańców, artystów, lokalnych twórców i producentów. Jest to Wasze Święto! Dlatego też, jak w latach ubiegłych, zachęcamy do zgłaszania chęci udziału w tegorocznej edycji festiwalu.

Poniżej znajdują się do pobrania zgłoszenia uczestnictwa w imprezie. Wypełnione formularze prosimy przesłać na wskazane adresy e-mail do dnia 19.08.2016.

F4Ż – zgłoszenie dla artystów

F4Ż – zgłoszenie dla wystawców

F4Ż – regulamin

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Treść materiałów informacyjnych opracowana przez Stowarzyszenie Lider A4. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.